Autorem motivů NADOTEK je Lukáš Musil

Mladý výtvarný umělec, který dříve vynikal v jiných oblastech, byl ke spolupráci s Debrou přizván také Jitkou Čvančarovou a i jeho zasáhly osudy pacientů s nemocí motýlích křídel velmi hluboce. Osobní prožití několika hodin ve společnosti lidí s EB znamenaly pro Lukáše takřka osudové chvíle. Od té doby s Lukášem spolupracujeme na osvětovém projektu, ale jeho obrovské vlídné srdce ho přivedlo nejen tam. Pravidelně navštěvuje naše pacienty na pobytových akcích, dovádí s dětmi na hřišti, maluje s nimi, dělá pro ně workshopy… Dává jim radost, nechává se jimi inspirovat. Lukáš je pro naše malé pacienty živou prolézačkou, pro jejich maminky velkou oporou a pro tatínky skvělým parťákem. Lukáš nás pomyslně bere všude s sebou - na své výstavy, vernisáže, dražby děl, do rozhovorů, reportáží…

Zpět do obchodu